Az adatkezelő adatai

Név: Budacsik Media Solutions Kft
Székhely: 5600 Békéscsaba, Gyöngyösi utca 77.
Cégjegyzékszám: 04-09-015971
Adószám: 27192474-2-04
Telefonszám: +36-20/432-1662
E-mail: [email protected] 
Weboldal: budacsikfilms.com

Domain és tárhely

Domain: budacsikfilms.com
Domain-előfizető: Természetes személy
Névszerver 1: ns1.dadmin.hu (185.33.55.2)
Névszerver 2: ns2.dadmin.hu (185.33.52.62)
Név:  DotRoll Kft.
Székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5 
Adószám: 13962982-2-42

Technikai kapcsolattartó email: [email protected]

Domain Regisztrátor: Namecheap.com

Honlapon szereplő űrlapok adatai

Az árajánlatkérő és kapcsolati űrlapokon beérkező adatokat árajánlat adás és ügyfélszolgálati okokból bizonyos ideig megőrzésre kerülnek, de ezek az információk marketing célokra nem kerülnek felhasználásra. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

- Teljes név: a teljes név az azonosításhoz és a további egyeztetések miatt elengedhetetlenül szükséges
- Telefonszám: a kapcsolatfelvétel és a további egyeztetések miatt elengedhetetlenül szükséges
- E-mail: a kapcsolatfelvétel és a további egyeztetések miatt elengedhetetlenül szükséges
- Weboldal címe: a weboldal címe opcionális, segítségével tudom felmérni a megkereső vállalkozást
- Projekt neve: a projekt neve szükséges a projekt adminisztrálásához és követéséhez a nyilvántartásomban
- Tervezett forgatási napok száma: az árajánlat kalkulációban elengedhetetlen információ
- Videók felhasználási területei: minden platformra egyedi követelmények vannak, ezért szükséges a projekt tervezéséhez ez az információ
- Kívánt eredmény: tervezéshez szintén szükséges információ az elkészítendő produktum terjedelme
- Projekt részletes leírása: ezen információk alapján ismerem meg az elvárásokat a projekttel kapcsolatban

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.

Az adatok fizikai tárolási helye

Személyes adatait (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) az ajánlatkérő / kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül érkezik meg e-mail formájában. A beérkező e-maileket a Google G Suite (mostmár Workspace) fizetős, felhő alapú business szoftverben kezelem, ami egy kétlépcsős azonosítással védett online szolgáltatásban. Az adathoz kizárólag Budácsik Attila fér hozzá.

Google Ads fiók adatok (430-627-4046)

Google Ads fiókba űrlapon az érdeklődő által megadott adatok: Név és e-mail cím kizárólag kapcsolatfelvétel céljából lesz felhasználva, semmilyen módon nem kerülnek mentésre. 

Hírlevél

A feliratkozáskor kezelt adatokat a Mailchimp rendszere tárolja. Az adatok nem kerülnek letöltésre, és csak hírlevél küldésre lesznek felhasználva. A tárolt adatok: keresztnév, e-email cím, és a feliratkozás ideje.

Cookie-k (Sütik)

A cookie-k információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket; megkönnyítik a weboldal használatát; minőségi felhasználói élményt biztosítanak. A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a budacsikfilms.com weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

A budacsikfilms.com weboldal alkalmazza a Google Analytics és Google Search mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics és Google Search statisztikai célú szolgáltatás használatával a budacsikfilms.com anonim információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. A cookie élettartama 2 év. A cookie az alábbi adatokhoz fér hozzá: 
- milyen oldalakat tekintettek meg, 
- milyen böngészővel és eszközről történt az oldal látogatása, 
- mennyi ideig tartózkodott adott oldalon, 
- honnan érkezett az oldalra, 
- mely országból érkezett a látogatás (IP cím tárolás nélkül).

A Google Analytics eseményadatok megőrzése 2 hónap után automatikusa törlődik. 

Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

Helyesbítés joga

Az érintett kérheti a Budácsik Attila által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a PixelDesigns - Papp Ádám e.v. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:
- személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
- az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
- az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
- a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
- a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
- a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36-1/39-11-400
Fax: +36-1/39-11-410
E-mail: [email protected]
Honlap: http://www.naih.hu
Build by PixelDesigns
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram